Ditt lokale gjenvinningsfirma i Stavanger

Vi har fokus på miljøet og på gjenbruk av materiell.

Gjenvinningsindustrien bidrar til å redusere miljøutslipp

Norscrap Stavanger AS ble stiftet i 2009 og holder i Stavanger. Firmaet gjenvinner omlag 10 000 tonn per år. Gjenvinningsindustrien er en stor bidragsyter til sirkulærøkonomien og bidrar til reduserte miljøutslipp. Avfall har blitt en ressurs som transformeres til sekundære råvarer og blir sendt tilbake til kretsløpet. Vi har en gjenvinningsgrad på over 95%. HMS arbeidet i prosjektet er prioritet nummer en, noe som har hindret fravær, skader, utslipp til ytre miljø og gitt oss betydelig kompetanse for fremtidige prosjekt.

H - Ingen helsebelastninger på personer i eller rundt vår virksomhet

M - Ingen forurensing av indre eller ytre miljø

S - Ingen skader på personer eller materiell